Vårt klubbfly er en Aeroprakt A-22L som vi kjøpte i 2014/2015,(for mer info se "Flypark" )

Vi tar opp nye elever hele året, så det er bare å ta kontakt med en av oss.    Pris pr. time for skolning og leie:

1220,- pr/t. Dette inkluderer kr 200 i honorar til instruktør.


Pris for medlemmer som er innskytere er: 840.- pr/t


Klubbens bankkonto: 4750 37 26404


Flybooking gjøres her: www.myweblog.no

Instruktører: 

Instruktør IK-1: 

Ole Johansen 926 27000


Instruktør IK-3:

Martin Hansson 40433124