All flyging med mikrolette luftfartøy i Norge innenfor NLF/Sportsflyseksjonens sikkerhetssystem skal foregå i henhold til Sportsflyhåndboka som tar utgangspunkt i BSL D 4-8, BSL B 2-5 samt seksjonens egne bestemmelser.

Fartøysjef skal være medlem av Sportsflyseksjonen i Norges Luftsportsforbund (NLF) og inneha kompetansebevis G2, R2 eller V2, som skal medbringes under flyging.

All utøvelse av sportsflyaktiviteter skal inngå som en del av lokal klubbvirksomhet. Med dette menes at den lokale sportsflyklubb har et ansvar for at den private flyvirksomheten utføres i henhold til denne håndbokens krav og lokale bestemmelser.


Sett deg inn i reglene:


Mikroflyhåndboken


Eksempel på beregning vekt & balanse:
Surplus skal alltid være grønn