Sportsfly er en luftsport organisert gjennom Sportsflyseksjonen i Norges Luftsportsforbund. Sportsflyging foregår i både enkle eldre, og svært avanserte topp moderne lette flymaskiner med ett eller to seter. Mang en motorflyger har oppdaget at de mest moderne fly vi opererer med langt overgår det materiellet de kan kose seg med :-)

Hovedforskjellen på tradisjonell motorflyging (PPL-A) og Sportsflyging er lettere materiell, litt begrensninger for operasjon, men perfekt for den som vil ha flyving som hobby. I tillegg til en utdannelse som ligner mye på en utdannelse til motorfly, legges det mye mer vekt på både teoretisk og praktisk vedlikehold av fly. Som Sportsflyger har du selv ansvaret for vedlikeholdet av flyet ditt.

Sportsflyging er vesentlig billigere enn motorflyging, og de seneste år øker antallet sportsflygere.

Hvem passer Sportsflyging for?


Sportsflyging passer for den som har en drøm om å fly, og kan tenke seg å ha flyging som hobby. Gjennom sportsflyging kan dette gjøres uten alt for store innhugg i et husholdningsbudsjett.

Samtidig er det slik at i tillegg til en iver for flyging, bør du ha en smule teknisk interesse. Som sportsflyger har du selv ansvar for vedlikehold av flymateriellet, og dette er en svært viktig del av utdannelsen og det og være sportsflyger.

Videre passer ikke sportsflyging særlig godt for unge mennesker som ser for seg en karriere innen flyging. Da anbefaler vi heller å gå veien via PPL-A systemet, som gir "kreditt" i et videre utdanningsløp. Det er nå på gang et nytt sertifikatsystem (LAPL) som kan endre på dette, men inntil videre er det ikke noe annet å hente enn flyglede og litt erfaring for unge pilotspirer.

Flyging er 10% kunnskap og 90% holdning. Riktige holdninger til regler, sikkerhet og flyfelleskapet vektlegges aller høyest i all aktivitet som gjøres i regi av Norges Luftsportsforbund. Gode holdninger vektlegges mer enn praktiske og teoretiske ferdigheter hos oss. Har du de rette holdningene, skal vi lære deg teorien og det praktiske. Med gode holdninger er sportsflyging en svært trygg og givende hobby!


Hva kan Tromsø Sportsflyklubb tilby?


Tromsø sportsflyklubb har 2 instruktører. (en til er under utdannelse til IK-3)  Teorien bruker vi opplegget fra Luftsfartskolens, Teoribøker og brevkurs. Vi har også mulighet å anordne teorikvelder etter elevenes ønsker.  

Klubben har eget skolefly hvor den praktiske flygeropplæringen skjer. Etter endt utdannelse er det også mulig å leie skoleflyet, når det ikke er i bruk til skoling.


Hvordan begynner du?


Vi anbefaler deg å først av alt å ta en introtur med en av våre instruktører. Ta kontakt med skolesjefen, Ole Johansen mobil:926 27000 , (kontakt info nedenfor) så gjør vi en avtale om dette. En "introtur" er anbelfalt!

Dersom denne turen øker lysten til å bli sportsflyger er neste trinn å være sikker på at du kan bli sportsflyger. Ta en legeundersøkelse hos fastlegen din (se detaljer og skjemaer her.) Det er veldig dumt å begynne på utdannelsen dersom det senere skulle vise seg at du ikke tilfredsstiller medisinske krav til å bli sportsflyger. Er du ung og frisk kan du velge å vente med dette, men for 40+ er dette nesten et must...

Når alt dette er i orden, må du melde deg inn i klubben. Alle som skal ta sportsflygebevis MÅ være medlem av en klubb tilknyttet Sportsflyseksjonen til Norges Luftsportsforbund. Du kan melde deg inn her.


Teorikurs


Flere klubber tilbyr nettbaserte teorikurs. En oversikt finner du her

Praktiskt flygning med instruktør kan du starte på med engang hvis du vil. Men alle teorieksamene må være bestått før du får lov å fly solo. 


Flytelefonisertifikat


Tromsø Langnes er en kontrollert lufthavn, og det er derfor krav til radiosamband med tårnet under operasjoner på og rundt flyplassen. Så lenge du er under utdannelse flyr du på instruktøren din sine papirer, selv når du flyr solo, men i det du får flybeviset selv, så MÅ du ha flytelefonisertifikat for å kunne fly fra Tromsø.

Norges Luftsportsforbund kan dessverre ikke tilby utdannelse i flytelefoni, da dette er underlagt Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet utsteder sertifikatet mens utdannelsen får du hos Flygeteori.no. Når kurset i teorien er bestått melder du deg opp til eksamen hos Statens vegvesens trafikkstasjon.  Når du har bestått eksamen tar du den praktiske prøven hos en godkjent kontrollant. Dette organiseres av klubben. 


Praktisk flyopplæring


Minstekravet til praktisk Sportsfly-utdannelse er 30 timer. Vi vet at utdannelsen hos oss kan ta litt lengre tid fordi vi opererer fra en trafikert flyplass med mye radiobruk, og dette gjør det hele litt mer komplisert enn hos andre Sportsflyklubber, som opererer på ikke-kontrollerte plasser. Fordelen er selvsagt at det som pilot er veldig bra å kunne operere på en slik flyplass. Gleden av sertifikatet blir bare bedre av det!

Kandidatens alder spiller også inn. All erfaring tilsier at jo eldre en blir, jo vanskeligere er det å øve inn nye motoriske ferdigheter. En person i tjue-årene kan regne med å klare å ta sertifikatet på normert tid, mens en i sekstiårene nesten garantert ikke vil klare det. Det finnes selvsagt unntak i alle aldre, men statistikken er veldig tydelig på dette. Er du altså godt voksen må du være forberedt på å bruke mer tid.

Hjertelig velkommen til å bli Sportsflyger!

Mye info om Sportsfly, regler og hva som kreves finnes også i Sportsflyhåndboken.Bli inspirert 

se Norgesmesterskap i Sportsflyging her